Servicii

Expertizare Tehnică

Expertiza tehnică reprezintă un document official, care are ca scop analiza stării tehnice a construcțiilor existente în conformitate cu legislația și normativele în vigoare. În cadrul expertizei tehnice sunt investigate și analizate cerințele fundamentale de rezistență mecanică și stabilitate a construcției. Totodată se poate evalua funcție de tema expertizei și posibilitatea realizării unor modficari propuse la nivelul construcției existente situație în care expertiza tehnica furnizează soluțiile tehnice pentru realizarea intervențiilor necesare.
ÎNCADRARE ÎN CLASA DE RISC SEISMIC
EXTINDEREA/ ETAJAREA CONSTRUCŢIILOR
EVALUAREA STĂRII TEHNICE
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE
INTRAREA ÎN LEGALITATE A CONSTRUCŢIILOR
SCHIMBAREA DE DESTINAŢIE A CONSTRUCŢIILOR
RECOMPARTIMENTARE SPAŢIU INTERIOR
VERIFICAREA SIGURANŢEI POST HAZARD
Contactează-ne direct pe WhatsApp!