Noutăţi/Evenimente

Reducerea riscului seismic nu este doar despre clădiri, ci și despre oameni!

18 ian. 2024

ing. Marius Monda

Introducere

Cutremurele, fenomene naturale inevitabile, pot cauza distrugeri majore și pierderi de vieți. Cu o abordare planificată și coordonată la nivel național, putem minimiza efectele acestor dezastre.

Conform Strategiei naționale de reducere a riscului seismic, România este considerată una dintre țările cu cea mai activă seismicitate din Europa și între primele 10 țări din lume în ceea ce privește expunerea la cutremur, după suprafața construită, conform statisticilor la nivel european și internațional. Evaluările recente de risc indică faptul că aproape 75% din populație și peste 60% din infrastructura existentă sunt expuse riscului seismic, reprezentând o pondere de peste 70% din produsul intern brut (PIB).

Într-o Românie expusă astfel riscului seismic, pregătirea și protejarea clădirilor devin priorități vitale. Cu intrarea în vigoare a Legii 212 din 12 iulie 2022, se impun schimbări semnificative în gestionarea riscului seismic. Este o lege care ne afectează pe toți, deoarece vizează evaluarea seismică rapidă și consolidarea clădirilor critice, precum școli, spitale, locașuri de cult și alte clădiri publice.

Reducerea riscului seismic al clădirilor constituie o acțiune complexă, de interes național, în contextul atenuării efectelor unui potențial dezastru provocat de cutremure și se realizează prin luarea unor măsuri de intervenție la clădirile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice.

Ce aduce nou Legea 212?

Termene concrete și responsabilitatea clară pentru evaluarea rapidă a clădirilor critice. Școlile, spitalele, dispensarele și clădirile publice  sunt acum vizate de această lege. Evaluarea seismică rapidă devine esențială pentru a determina riscul seismic și pentru a fundamenta ulterior prin intermediul unei expertize tehnice, măsurile de intervenție.

Termenele pentru demararea și finalizarea demersurilor pentru ierarhizarea clădirilor sunt stipulate în cadrul Legii 212 din 12 iulie 2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, după cum urmează:


Ierarhizarea clădirilor se realizează conform prevederilor Reglementării tehnice din 14 decembrie 2022 „Metodologie de evaluare vizuală rapidă a clădirilor”, Indicativ RTC 10-2022 în cadrul unor programe de inspectare vizuală rapidă, prin echipe formate din manageri și ingineri cu experiență în domeniul evaluării seismice a clădirilor. În urma implementării programelor rezultă rapoarte individuale pentru fiecare clădire investigată, care se centralizează în baze de date din care se stabilesc, ulterior, prioritățile de intervenție.


O altă categorie de clădiri vizate de Legea 212 din 12 iulie 2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor sunt lăcașurile de cult construite înainte de 1978. Legea prevede expertizarea tehnică a acestei categorii de clădiri de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, în vederea încadrării acestora într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție.

Responsabilitatea demarării programelor de inspectare vizuală rapidă revine autorităților locale, respectiv conducătorilor unităților de cult iar nerespectarea legii se sancționează cu amenzi substanțiale. Termenele sunt stricte, iar conformitatea este obligatorie.

Expert Proiect vine în întâmpinarea acestor provocări, oferindu-și experiența și serviciile necesare pentru implementarea eficientă a Legii 212. De la identificarea clădirilor vizate de program până la rapoarte și expertize finale, suntem partenerul colaboratorilor nostri în protejarea comunităților și a infrastructurii noastre.

În timp ce România continuă să se confrunte cu riscul seismic, noi suntem aici și contribuim la un mediu construit mai sigur și mai rezistent. Acesta este angajamentul nostru pentru un viitor mai sigur și mai stabil!

Contactează-ne direct pe WhatsApp!