Noutăţi/Evenimente

Energia regenerabilă - un pas înainte spre reziliență economică și socială

17 iun. 2022

ing. Lorand Szekely

Timp estimat de citire: 4 minute

Contextul global – Reducerea consumului de energie  

Energia reprezintă unul dintre subiectele foarte discutate în ultima perioadă. Creșterea prețurilor energiei pe de-o parte, precum și legislația europeană cu privire la reducerea amprentei de CO2 au determinat o creștere a interesului pentru crearea de surse de energie locală, regenerabilă. Astfel, tot mai multe companii sunt în căutare de soluții verzi. În domeniul construcțiilor una dintre soluțiile care își aduc aportul la creearea unui fond construit sustenabil, este implementarea sistemelor de panouri fotovoltaice la nivelul construcțiilor existente.

Ce sunt și cum funcționează panourile fotovoltaice?

Panourile fotovoltaice sunt compuse din celule solare și transformă energia solară (care ajunge pe pământ sub formă de lumină și căldură) în energie electrică. Beneficiile obținute în urma implementării unei astfel de soluții sunt:

  • Reducerea costurilor generate de utilizarea energiei din rețea;
  • Independență energetică;
  • Reducerea amprentei de carbon;
  • Energie gratuită după recuperarea investiției.

Modalități de finanțare pentru implementarea sistemelor de panouri fotovoltaice

Mecanismul de Relansare și Reziliență (MRR), instrumentul prin care statele din UE pot accesa fonduri, este pilonul principal al unui instrument financiar temporar (#NextGenerationEU) care vine în sprijinul acțiunilor și inițiativelor care vizează redresarea sustenabilă și creșterea gradului de reziliență economică și socială. Valoarea împrumuturilor și granturilor pe care România le poate accesa prin PNRR (Planul Național de Relansare și Reziliență) este de peste 29 de miliarde de euro.

Pentru a accesa MRR, fiecare stat membru UE dezvoltă un Plan Național de Relansare și Reziliență (PNRR) prin care se stabilesc prioritățile investiționale cu impact real și pe termen lung, aliniate cu obiectivele avute în vedere de Comisia Europeană.

Investițiile publice și reformele incluse în PNRR se concentrează pe 10 domenii cheie, printre care și îmbunătățirea fondului construit. Astfel, în sectorul construcțiilor se încurajează adoptarea de soluții inovative pentru dezvoltarea unui fond construit sustenabil. Una dintre aceste soluții este implementarea sistemelor de panouri fotovoltaice la nivelul construcțiilor existente.

Ce implică din punct de vedere tehnic, implementarea unui sistem de panouri fotovoltaice?

Panourile fotovoltaice sunt în general montate pe acoperișurile construcțiilor, orientate spre sud, est sau vest și sunt înclinate la un anumit unghi pentru a maximiza cantitatea de radiație solară primită de fiecare panou. Montarea unui astfel de sistem impune o evaluare strucurală a construcției în cauză, astfel încât după implementare, aceasta să îndeplinească condițiile fundamentale de rezistență și stabilitate. Evaluarea structurală a construcțiilor se realizează în cadrul unei expertize tehnice, document solicitat de asemenea în procesul de aplicare pentru fondurile PNRR.

De ce este importantă expertiza tehnică pentru instalarea panourilor fotovoltaice?

Expertiza tehnică are ca scop analiza diverselor soluții tehnice pentru instalarea panourilor fotovoltaice în condiții de siguranță, precum și stabilirea încărcărilor suplimentare maxime ce pot fi date de acestea asupra construcțiilor existente.

În cadrul expertizei tehnice se realizează evaluări ale elementelor structurale din componența construcției investigate (elemente de acoperiș, stâlpi, fundații), astfel încât în urma instalării sistemului, structura să aibă îndeplinite condițiile de rezistență mecanică și stabilitate necesare, impuse de normativele în vigoare.

Sistemele de panouri fotovoltaice pot avea diferite moduri de fixare (pe elementele structurale ale acoperișului, prin sistem de balastare, direct pe învelitoare). Modul de fixare influențează semnificativ încărcarea suplimentară adusă la nivelul acoperișului, dar și intervențiile necesare la nivelul învelitorii. De exemplu, pentru o fixare a sistemului fotovoltaic de elementele structurale ale acoperișului este necesară penetrarea învelitorii, aspect care poate conduce la infiltrații și degradări ale elementelor în cazul în care lucrările nu sunt realizate corespunzător. Pe de altă parte, fixarea prin sistem de balastare (propunere tot mai populară în ultima perioadă deoarece nu afectează învelitoarea) poate induce încărcări suplimentare duble față de cazul fixării pe elementele acoperișului și implicit necesitatea realizării unor lucrări de consolidare a structurii de rezistență. Astfel, analiza acestor scenarii este importantă pentru alegerea soluției optime, atât din punct de vedere tehnic cât și financiar.

Concluzii

În concluzie, realizarea în prealabil a unei expertize tehnice care să analizeze condițiile de implementare  a sistemului fotovoltaic garantează siguranța în exploatare a construcției, atât în ceea ce privește siguranța utilizatorilor cât și desfășurarea neîntreruptă a activităților sociale și economice. Expertizarea tehnică a clădirilor existente este astfel o etapă importantă în dezvoltarea unor surse de energie regenerabilă la nivelul construcțiilor existente făcând astfel parte integrantă din procesul de transformare a mediului construit către sustenabilitate.

 

Contactează-ne direct pe WhatsApp!