Noutăţi/Evenimente

Finalizarea proiectului „Relansarea economica a societatii EXPERT PROIECT SRL”

27 dec. 2023


EXPERT PROIECT SRL,  a finalizat  implementarea proiectului   cu  titlul  „Relansarea  economica a  societatii EXPERT PROIECT SRL”, cod SMIS 159307, finanțat prin Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Obiectivul Specific 4.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Contractul de finanțare nr. 271/POC/411/AS din 11.01.2023 a fost încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea competitivității companiei EXPERT PROIECT SRL, prin dezvoltarea  capacităților proprii de prestare a serviciilor de tipărire, precum și extinderea ariei de desfacere a serviciilor prin metode inovative.

Rezultatele implementării proiectului:

  • Utilaje performante achizitionate si mijloace de transport electrice.
  • Locuri de munca nou create.

Valoarea totală a proiectului - 4.087.330,64  lei

Finantarea nerambursabilă  -  2.472.050 lei.

Proiectul a fost implementat incepand cu data de 11.01.2023,  data finalizării proiectului este 27.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

EXPERT PROIECT SRL, Zalau, str. Moigradului, nr. 32, jud. Sălaj

Localizare proiect:  Cluj-Napoca, str. Fabricii de Chibrituri nr. 13-21 , (cladirea ICPIAF) etaj 1-2, jud. Cluj

tel. 0745934864, e-mail: ovidiu@expertizare.com Contactează-ne direct pe WhatsApp!